Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu

Archiv rubriky: Aktuality

Ve dnech 15. a 16. dubna se na ostravské půdě uskuteční Kickoff Meeting výzkumného projektu DigiWELL přinášející naději na nové objevy a inovace v oblasti digitálního wellbeingu. Co vás čeká

Energetické nápoje si v posledních měsících získaly pozornost veřejnosti, ale i zákonodárců. Na trhu se nedávno objevil jeden nový, který si mezi mladými okamžitě vydobyl renomé “statusovky” a rozvířil debatu o

Rozhovor pro portál Vědavýzkum.cz se Steriani Elavsky z katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, nejcitovanější českou vědkyní v oblasti společenských věd. Aktuálně připravuje projekt „DigiWELL“, který se zabývá

Cílem podpory výzkumu a vývoje musí být rozvoj špičkových kapacit (jak v oblasti infrastrukturní, tak v oblasti lidských zdrojů včetně zvýšení schopnosti lépe využít potenciál kvalifikovaných žen), prohlubování znalostního potenciálu,

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a

5/5