Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu

O DigiWELL

DigiWELL je projekt financovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) Špičkový výzkum. Je jedním z 26 podpořených excelentních projektů. Projekt DigiWELL odpovídá na výzkumné výzvy v klíčových oblastech rapidně se rozvíjející domény digitálních technologií zaměřených na podporu fyzického, psychického a sociálního wellbeingu. Projekt je interdisciplinární a skládá se z šesti výzkumných záměrů (VZ), které jsou pevně ukotvené v oboru psychologie jako primárním oboru projektu. V rámci jednotlivých VZ se však uplatňují i jiné obory, což je reflektováno i ve skladbě realizačního týmu, který zahrnuje odborníky z oborů psychologie, mediálních studií a komunikace, kinantropologie, sociologie, sociální práce, duševního zdraví, veřejného zdraví, statistiky a informatiky.