Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu

Otevřená věda

V rámci projektu DigiWELL jsme se zavázali k používání principů open science, což znamená aplikování pravidla „open as possible, as closed as necessary“ na veškeré aspekty našeho výzkumu směrem k vědcům ale i běžné veřejnosti. Cílem tohoto přístupu je zejména usnadnit šíření vědeckých výstupů, ať už mají jakoukoliv formu. Díky tomuto je zaručena zejména replikovatelnost výzkumných výsledků a jednoduší navázání na náš výzkum kterýmkoliv vědcem z celého světa (například kombinací s jinými datovými sadami). 

Naše vědecké publikace primárně publikujeme v režimu Open Access, což zaručuje přístup k výzkumným výsledkům komukoliv na světě. Běžná veřejnost by totiž měla mít přímý přístup k aktuálnímu vědeckého poznání. Sekundárně je cílem také zvyšovat kvalitu výstupů a zjednodušit komunikaci mezi vědci. 

Pro včasné a otevřené sdílení vybraných výsledků výzkumu využíváme zveřejňování pre-printů. Vědecké články publikujeme na pre-printových serverech. Díky tomu přispíváme k možností sdílení výsledků výzkumu ještě před recenzním řízením, které trvá řádově měsíce. Tento přístup je pro náš projekt velice důležitý, jelikož se zabýváme velice dynamickou oblastí výzkumu. 

Na základě aplikace publikace pre-printů přistupujeme i k otevřenému recenznímu řízení u vybraných výstupů. Do recenzního řízení je tak zapojena širší komunita, jejíž recenze jsou publikovány společně s příslušným článkem. Snažíme tím o zvýšení kvality vědeckých publikací a podpory vědecké diskuze a spolupráce, primárně však dbáme na větší transparentnost. 

Vnímáme potřebu zapojovat běžnou populaci do vědeckého života, proto v rámci projektu aplikujeme i přístup Citizen science. Takto propojujeme profesionální a amaterské vědce, kteří spolu kooperují. Toto propojení je přínosné pro obě strany – vědci získávají větší množství dat s nižšími náklady a občanská společnost objevuje nové poznatky. 

Naše výzkumná data publikujeme v souladu s principy FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Tímto lze zjednodušit opětovnou využitelnost. Naše publikovaná data jsou tedy Nalezitelná, Dostupná, Interoperabilitivní a opětovně využitelná. Více o našich datech a přístupu v záložce DATA.