Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu

Pracovní nabídky

Aktuální nabídka: 

Pokud byste měli zájem s námi spolupracovat na projektu, doporučujeme sledovat stránky partnerů projektu s pracovními nabídkami.