Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu

Blog (záloha)

Ve dnech 15. a 16. dubna se na ostravské půdě uskuteční Kickoff Meeting výzkumného projektu DigiWELL přinášející naději na nové objevy a inovace v oblasti digitálního wellbeingu. Co vás čeká

Děkujeme za pochopení.

Energetické nápoje si v posledních měsících získaly pozornost veřejnosti, ale i zákonodárců. Na trhu se nedávno objevil jeden nový, který si mezi mladými okamžitě vydobyl renomé “statusovky” a rozvířil debatu o

Energetické nápoje si v posledních měsících získaly pozornost veřejnosti, ale i zákonodárců. Na trhu se nedávno objevil jeden nový, který si mezi mladými okamžitě vydobyl renomé “statusovky” a rozvířil debatu o

Každý člověk by měl dostat návod na své myšlenky a emoce. Pro přežití jeho i společnosti je to zásadní, říká Petr Winkler, který vede Národní ústav duševního zdraví. Blízké i

Rostoucí zájem o téma osobní spokojenosti, štěstí, pozitivního vývoje člověka a kvality života přerostl v posledních letech do nového multidisciplinárního výzkumu, pro který se v angličtině zaběhlo označení science of wellbeing. Docentka Steriani Elavsky z Katedry studií lidského pohybu

Výsledky jedné z nejprestižnějších českých grantových výzev Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) byly zveřejněny. Mezi podpořené projekty patří i unikátní interdisciplinární projekt DigiWELL, na kterém se

Připravovaný projekt Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu interdisciplinárně propojuje osm institucí z oborů jako jsou kinantropologie, mediální studia, informatika, sociologie, psychologie nebo sociální práce. Na jeho podporu

Steriani Elavsky z katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity je nejcitovanější českou vědkyní v oblasti společenských věd. Aktuálně připravuje projekt „DigiWELL“, který se zabývá digitálními technologiemi na podporu

Rozhovor pro portál Vědavýzkum.cz se Steriani Elavsky z katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, nejcitovanější českou vědkyní v oblasti společenských věd. Aktuálně připravuje projekt „DigiWELL“, který se zabývá

Cílem podpory výzkumu a vývoje musí být rozvoj špičkových kapacit (jak v oblasti infrastrukturní, tak v oblasti lidských zdrojů včetně zvýšení schopnosti lépe využít potenciál kvalifikovaných žen), prohlubování znalostního potenciálu,

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a

12/12