Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu

Blog (záloha)

Ostravská univerzita bude mít letos na Meltingpotu opět své zastoupení – zajímavý program představí na UniverCITY OSTRAVA!!! stage, a to ve spolupráci s VŠB-TUO a městem Ostrava. Těšit se můžete na zajímavé pohledy

The Role of Ageist Sexual Stereotypes in the Network of Sexual Difficulties Sex and Relationship Satisfaction Among Adults Aged 50 Veronika Gocieková, Andrea Stašek, Anna Ševčíková, Gabriela Gore-Gorszewska, Výzkumný záměr

Assessing quality of selection procedures: Lower bound of false positive rate as a function of inter-rater reliability František Bartoš, Patrícia Martinková, Výzkumný záměr 6, Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

Multiple Perspectives on the Adoption of SMART Technologies for Improving Care of Older People: Mixed Methods Study Steriani Elavsky, Výzkumný záměr 3, Ostravská univerzita

O digitálních technologiích do jisté míry platí stejné rčení jako o ohni, a to, že mohou být dobrým sluhou, avšak špatným pánem. Mezinárodní projekt DigiWELL hledá cesty, jak nejlépe využít digitální technologie,

Ve dnech 15. a 16. dubna se na ostravské půdě uskuteční Kickoff Meeting výzkumného projektu DigiWELL přinášející naději na nové objevy a inovace v oblasti digitálního wellbeingu. Co vás čeká

Energetické nápoje si v posledních měsících získaly pozornost veřejnosti, ale i zákonodárců. Na trhu se nedávno objevil jeden nový, který si mezi mladými okamžitě vydobyl renomé “statusovky” a rozvířil debatu o

Energetické nápoje si v posledních měsících získaly pozornost veřejnosti, ale i zákonodárců. Na trhu se nedávno objevil jeden nový, který si mezi mladými okamžitě vydobyl renomé “statusovky” a rozvířil debatu o

Každý člověk by měl dostat návod na své myšlenky a emoce. Pro přežití jeho i společnosti je to zásadní, říká Petr Winkler, který vede Národní ústav duševního zdraví. Blízké i

Rostoucí zájem o téma osobní spokojenosti, štěstí, pozitivního vývoje člověka a kvality života přerostl v posledních letech do nového multidisciplinárního výzkumu, pro který se v angličtině zaběhlo označení science of wellbeing. Docentka Steriani Elavsky z Katedry studií lidského pohybu

Výsledky jedné z nejprestižnějších českých grantových výzev Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) byly zveřejněny. Mezi podpořené projekty patří i unikátní interdisciplinární projekt DigiWELL, na kterém se

Připravovaný projekt Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu interdisciplinárně propojuje osm institucí z oborů jako jsou kinantropologie, mediální studia, informatika, sociologie, psychologie nebo sociální práce. Na jeho podporu

12/16